2009r. Składki członkowskie, lista członków

Składki członkowskie oraz datki wspierające działalność stowarzyszenia prosimy wpłacać na podany numer konta:
PKO BP S. A. nr  84  1020  1097  0000  7702  0138  5624


Lista członków Zarządu PSDU:


Aktualny Zarząd:

Antoni Przechrzta – prezes PSDU

Tatiana Miller – vice-prezes  

Danuta Wachowicz  – skarbnik   

 Jerzy Chlebowicz – członek Zarządu

Jarosław Filipek – członek Zarządu