dnia 01.12.2013 roku w Ośrodku na Nowolipie w Warszawie odbyło się III WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PSDU.

CZŁONKOWIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DUCHOWYCH UZDROWICIELI

III WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PSDU 2013r.


PSDU działa w oparciu o Statut Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli a celem Stowarzyszenia jest:

– zrzeszanie duchowych uzdrowicieli dyplomowanych, członków będących na stażu i osób

wspierających, które działają na rzecz niesienia pomocy wszystkim chorym i cierpiącym poprzez

duchowe uzdrawianie, polegające na modlitwie, medytacji i nakładaniu rąk,

– propagowanie tej formy terapii, to jest idei duchowego uzdrawiania wśród społeczeństwa w oparciu o

obowiązujący uzdrowicieli Kodeks Postępowania,

– koordynowanie przygotowania osób, których celem jest praktykowanie duchowego uzdrawiania,

– wspieranie działań zmierzających do zapewnienia poprawy zdrowia osób dotkniętych chorobą,

poprzez oferowanie duchowego uzdrawiania,

– inicjowanie i współdziałanie w prowadzeniu badań w zakresie duchowego uzdrawiania,

– przyczynianie się do podnoszenia zdrowia społeczeństwa, poprzez oferowanie duchowego

uzdrawiania oraz  podnoszenie świadomości zdrowego życia,

– przyczynianie się do uruchomienia wewnętrznego potencjału, siły ukrytej w każdym człowieku.

Np. podczas ostatniej kadencji Zarządu w Centrum Uzdrawiania przy ul. Nowolipie 25 b w Warszawie, nasi członkowie uzdrowiciele i stażyści działając w każdą środę miesiąca, przeprowadzili  358 sesji uzdrawiania. Uzdrawianie w centrum jest bezpłatne. Celem spotkań w Ośrodku Nowolipie jest również umożliwienie praktykowania uzdrawiania przez stażystów pod nadzorem doświadczonych uzdrowicieli, jak i wzajemna wymiana doświadczeń.

Stażyści i pełni członkowie często łączą się wspólnie w uzdrawianiu na odległość uzdrawiając konkretną osobę potrzebująca pomocy.

Członkowie PSDU oprócz Polski mieszkają w różnych krajach jak: Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Belgia, Białoruś, Włochy, Kanada.

Prezes Stowarzyszenia brał udział  w międzynarodowych sympozjach naukowych organizowanych pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Lekarskiego, gdzie przedstawił dwa ważne referaty:

– O zasadach na jakich duchowe uzdrawianie mogłoby być wprowadzone do powszechnego systemu

opieki zdrowotnej z uwzględnieniem  szczególnie publicznej służby zdrowia.

– Miejsce Medycyny Komplementarnej w Systemie konferencji na temat nauczania i propagowania

Opieki Zdrowotnej w Polsce.

Wystąpienie to ma być opublikowane w „Sztuce Leczenia” – periodyku lekarskim. Oprócz tego napisał dwa artykuły propagujące duchowe uzdrawianie i PSDU w „Czwartym Wymiarze” oraz w „Szamanie”. Przy okazji artykułu w IV Wymiarze członkowie mieli możliwość promowania siebie, w postaci zbiorowego ogłoszenia. W czerwcu 2012 roku zrobiliśmy przy współpracy  z TVP Warszawa krótki film o uzdrawianiu i o PSDU, który został wyemitowany w TVP oraz jest do dyspozycji wszystkich członków  Stowarzyszenia,  jako że mamy do niego prawa autorskie.

Wiele z opracowań zostało wysłanych do naszych członków mailowo.

Na bieżąco prowadzimy rozmowy ze specjalistami medycyny konwencjonalnej, profesorami uniwersytetów, posłami, dyrektorami szpitali i personelem medycznym,  organizacjami charytatywnymi promocji zdrowia w Polsce i za granicą, których zadaniem jest informowanie ich o duchowym uzdrawianiu i szukanie form współpracy.

Wielu naszych terapeutów podejmuje się uzdrawiania bardzo poważnych przypadków , medycznych, również na odległość, obserwujemy też osoby, które zdecydowały się korzystać z uzdrawiania  poważnych schorzeniach np. nowotwory. Nasze obserwacje potwierdzają, że uzdrawianie może mieć korzystny wpływ na ich samopoczucie i stan zdrowia.

Zebraliśmy  dokumentację medyczną potwierdzającą wielokrotnie, że  sesje uzdrawiania wpływają lecząco, zatrzymują rozwój choroby i prowadzą do wyzdrowienia, w przypadkach, gdzie medycyna konwencjonalna nie miała już nic do zaoferowania.

Poprzez informację o uzdrowicielach na naszej stronie www.uzdrawianie.com,  członkowie regularnie otrzymują e- maile i telefony z Polski i  z zagranicy z prośbą o pomoc poprzez uzdrawianie na odległość oraz uzdrawianie bezpośrednie.

Członkowie nawiązują kontakty z przedstawicielami profesji medycznej w celu upowszechniania uzdrawiania oraz docelowo  zatrudniania uzdrowicieli w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia.

Prowadzimy procedurę przygotowania do pełnego członkostwa PSDU oraz wspomagamy w osiągnięciu pełnego członkostwa NFSH The Healing Trust Wielkiej Brytanii, a także organizujemy  i przeprowadzamy egzaminy.  Mamy polskich egzaminatorów, jednak aby podejść do egzaminów, stażyści muszą przygotować pełną dokumentację, potwierdzającą dwuletni okres przygotowawczy. W okresie sprawozdawczym wiele osób zainteresowało się Naszym Stowarzyszeniem, wstępując do niego. Wielu z nas jest równocześnie członkami Brytyjskiego Stowarzyszenia Uzdrowicieli NFSH The Healing Trust, korzystając z preferencyjnej składki, podczas przynależności do obu organizacjach jednocześnie.

Możliwość współpracy ze służbą zdrowia oraz wzrost ilości uzdrowionych i usatysfakcjonowanych pacjentów zależy też od propagowania Duchowego Uzdrawiania.

Trzeba podkreślić, że wszystko co zostało zrobione od założenia Naszego Stowarzyszenia, powstało poprzez bezinteresowną działalność członków i ludzi dobrej woli, którzy wierząc w pożyteczność i dobroczynność tego co robimy, dzielili się swoimi pomysłami i poświęcali. ogrom własnego czasu.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do dobrego funkcjonowania PSDU.