Dnia 03.08.2013 roku odbyło się zebranie PSDU, na którym mieliśmy ciekawy wykład prof. dr hab.

Dnia 03.08.2013 roku odbyło się zebranie PSDU, na którym mieliśmy ciekawy wykład  prof. dr hab.

wyklad-prof-dr-hab-wasilewski-sympozjum-psdu


Haliny Romanowskiej- Łakomy na temat „Duchowość w dążeniu do zdrowia i dobrego funkcjonowania” .

Reasumując trzeba stwierdzić, że Nasz Wspólny sukces,  zależy od aktywności i pomysłowości poszczególnych członków a nie tylko Zarządu, więc przy tej okazji apelujemy o czynne włączanie się w działalność na rzecz Naszego Stowarzyszenia, dzielenie się pomysłami, doświadczeniem. Ten apel również kierowanyjest do sympatyków. POtrzebujemy pomocy i w pracach biurowych, przy sesjach uzdrawiania na Nowolipiu w Warszawie oraz przy koordynowaniu strony internetowej i propagowaniu działąlności PSDU.

Na konferencji „Duchowe Uzdrawianie i inne metody medycyny komplementarnej a medycyna głównego nurtu” wykład poprowadził prof. dr hab. Bohdan Wasilewski – dyrektor Instytutu Psychosomatycznego w Warszawie. Pokazana prezentacja zobrazowała stan faktyczny relacji medycyny komplementarnej i alopatycznej na świecie oraz w Polsce.

Wielu uczestników konferencji przedstawiło swoje stanowisko w zakresie miejsca i zadania medycyny komplementarnej w stosunku do medycyny konwencjonalnej. Stanowiska w tej sprawie były odmienne,  z racji wypowiedzi różnych środowisk: duchowych uzdrowicieli, bioenergoterapeuty, lekarzy różnorodnych specjalności medycznych z publicznej służby zdrowia.  Dyskusja była ciekawa aczkolwiek burzliwa  Spotkanie zakończyło się pozytywnym akcentem, promującym na  przyszłość wspólne obrady i dyskusje na temat badań naukowych potwierdzających skuteczność duchowego uzdrawiania i wzajemnej współpracy. Można powiedzieć, iż zostały „drzwi otwarte”. Na konferencji zabrał głos wieloletni nauczyciel bioenergoterapii –  Ryszard Ulman – Prezes Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów, Uzdrawiaczy i Radiestetów. Jego głos  w dyskusji po stronie medycyny komplementarnej był bardzo znaczący. Wypowiedzią swoją przybliżył wieloletnie starania medycyny komplementarnej / poparte dokumentacją medyczną/, o oficjalne uznanie skuteczności wyników  leczenia chorych tą metodą przez  środowisko medyczne.

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli PSDU odbyło sie w Warszawie w dniu 03.08.2013 r. Było ono okazją do spotkania się cżłonków i stażystów oraz sympatyków Naszego Stowarzyszenia. Gościem specjalnym zebrania była prof dr hab. Halina Romanowska Łakomy, która wygłosiła referat “DUCHOWOŚĆ W DĄŻENIU DO ZDROWIA I DOBREGO FUNKCJONOWANIA”

A oto fragment wystąpienia: “Istotą rozumienia duchowości jest to, że jest ona odpowiedzialna za całość. Człowieka można podzielić na psychikę, umysł i ciało (popędowa, biologiczna sfera uzależniona od przyrody i sfera psychiki, która też jest kontynuacją przyrody). Psychika jest jednak wysublimowanym aspektem czy wymiarem naszej biologii. Duchowość nie mieści się w całości jako element, tzn. nie jest analogiczna do elementu. Duchowość jest niewymierna, bo w momencie, gdy ją odkrywamy, musimy sobie uświadomić, że ona stanowi całość, w niej się mieszczą te elementy, tylko my często tego nie wiemy na co dzień, bo np. zajmujemy się biologią (pod kątem przyjemności i cierpienia wynikających z psychiki, cielesności czy umysłu), to duchowość nie jest jednym z komponentów, nie jest składową naszej osobowości, lecz całością. Gdyby nasza duchowość cały czas panowała jako całość i obejmowała te wszystkie elementy (ciało, umysł, psychika), to nie byłoby konfliktów i problemów, z którymi stykamy się na co dzień”.

wyklad-prof-dr-hab-haliny-romanowskiej-lakomy-1