Założenia programowe dalszego rozwoju

Założenia programowe dalszego rozwoju

Polskiego  Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli PSDU


Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli widzi potrzebę dalszego rozwoju i propagowania dalszej swojej działalności poprzez:

  1. Kontynuowanie prowadzenia centrum uzdrawiania PSDU na Nowolipiu w Warszawie, gdzie i członkowie i stażyści mogą praktykować i propagować uzdrawianie oraz wymieniać doświadczenia oferując publiczności możliwość terapii, co jest celem Stowarzyszenia.
  2. Udział w Targach Medycyny Niekonwencjonalnej w Katowicach i innych miastach propagujący nasze stowarzyszenie.
  3. Przy okazji Targów wyjazd członków zarządu w celu propagowania uzdrawiania oraz spotkanie z grupą uzdrowicieli z okolic.
  4. Propagowanie naszej obecności w Internecie.
  5. Chcielibyśmy uruchomić centrum uzdrawiania na terenie Śląska np.  okolice Katowic oraz we Wrocławiu, aby osoby z tamtych okolic mogły się spotykać, integrować i oferować publiczności uzdrawianie.
  6. Chcielibyśmy dotrzeć do pozyskiwania funduszy publicznych na naszą działalność, potrzebujemy osoby, która mogłaby nam pomóc w otrzymywaniu ich.
  7. Chcielibyśmy aby większa ilość członków i stażystów włączyła się do działania w ramach PSDU i podejmowania inicjatyw mających na celu rozwój Stowarzyszenia oraz propagowanie i oferowanie uzdrawiania.

W okresie sprawozdawczym w roku 2008 w celu rozpropagowania uzdrowicielskiej działalności Stowarzyszenia zostało utworzone Centrum Uzdrawiania przy ul. Nowolipie 25 b w Warszawie, gdzie w każdą środę są przyjmowani pacjenci i tak w okresie sprawozdawczym z uzdrawiania skorzystało 65 osób, a łącznie zostało przeprowadzonych 160 sesji uzdrowienia.

Uzdrawianie w Centrum jest bezpłatne, a z oferowanych datków nie wystarcza na pokrycie kosztów wynajmu sali, pozostała kwota jest pokrywana z funduszy Stowarzyszenia.

Celem Centrum jest również umożliwienie praktykowania uzdrawiania przez stażystów pod nadzorem doświadczonych uzdrowicieli, jak i wzajemna wymiana doświadczeń.

PSDU uruchomiło również punkt uzdrawiania w Wiedniu.

W 2007 roku został uruchomiony system uzdrawiania na odległość przez Internet. Pacjenci zgłaszają się mailowo na sesje uzdrawiania na odległość. Uzdrawianie przeprowadzane jest przez różnych uzdrowiciel, którzy informacje o pacjentach czerpią z naszej strony internetowej. Lista duchowych uzdrowicieli znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Z uzdrawiania na odległość poprzez stronę internetową skorzystało 320 osób. Wiele osób jest bardzo wdzięcznych za skuteczność tej formy terapii, chociaż tylko niektórzy zechcieli przelać nam drobna darowiznę na wsparcie Stowarzyszenia.

W celu dalszego rozpropagowania działalności Stowarzyszenia w 2009 roku uzdrowiciele wzięli udział w ?Targach Niezwykłości? we Wrocławiu oraz w Targach?Bliżej Zdrowia? w Katowicach. Oprócz uzdrawiania, na targach były rozdawane materiały promocyjne mówiące o działalności Stowarzyszenia i jego formach.

Członkowie PSDU oprócz Polski mieszkają w różnych krajach jak: Anglia, Niemcy, Austria i Belgia.

Biorąc pod uwagę fakt że zaczynaliśmy tworzyć Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli praktycznie od zera w środowisku, które nie znało duchowego uzdrawiania należy przyznać że dzięki profesjonalizmowi, etyce oraz zaangażowaniu członków ta metoda terapii przyjmuje się dobrze i przez to spełnia swoją dobroczynną rolę.

W tym miejscu szczególnie dziękujemy tym, którzy najbardziej przyczynili się do powstania naszej organizacji, szczególnie Iwonie Grądzkiej.

Zarząd PSDU

Serdeczne pozdrowienia,

Antoni Przechrzta – prezes

dsc02797-egzaminatorzy-i-egzaminowani-czlonkowie-psdu-2013