Walne Zebranie członków PSDU odbyło się 3.07.2011

04.07.2011 Walne Zebranie członków PSDU odbyło się 3.07.2011


  
Walne Zebranie członków PSDU odbyło się 3.07.2011.

W głosowaniu tajnym do Zarządu wybrano 5 osób, z których ukonstytuował się Zarząd:

Antoni Przechrzta     – prezes PSDU

Marek Zalewski    vice-prezes  

Danuta Wachowicz  – skarbnik   

Andrzej Nikodemowicz    – członek Zarządu

Tatiana Miller  – członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna: Maria Walkowiak,  Bogumiła Kubalańca i Andrzej Nędza.

Rada Naukowa: Prof dr hab. Halina Romanowska-Łakomy, Dr Wiktor Bodnar