Zebranie ogólnopolskie PSDU odbyło się w dniach 30.11.2013 oraz 1.12.2013 w Warszawie

Zebranie Walne PSDU odbędzie sie 29.11.2015r.

Zebranie ogólnopolskie PSDU odbyło się w dniach 30.11.2013 oraz 1.12.2013 w Warszawie.


Podczas spotkania przeprowadzony został egzamin członkowski oraz  wybory do władz Stowarzyszenia.

OBECNY ZARZĄD:

Antoni Przechrzta –  Prezes Zarządu,  Tatiana Miller –  Wice-Prezes,  Danuta Wachowicz – Skarbnik, Jerzy Chlebowicz –  Członek, Jarosław Filipek – Członek.

KOMISJA REWIZYJNA: Andrzej Nikodemowicz – Przewodniczący, Marzena Karolewska  –  Sekretarz, Maria Walkowiak-  Członek